Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.25.2022 - P. Teresa Toboła

2022-05-18 14:16:15 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego.

W dniu 17 maja 2022 roku Pani Teresa Toboła złożyła zgłoszenie dotyczące budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Pińczowie, przy ul. Cichej 5, na działce nr ewid. 54.

....................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji.

Zobacz również: