Zawiadomienie

2022-06-15 10:25:05 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie, zamieszczono, wniosek DBA Sp. z o.o. w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,816 MW w Szczotkowicach, na działce nr ewid. 217

Zobacz również: