Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.23.2023 z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy Prawo Budowlane

2023-04-19 13:26:57 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej - Pani Magdalena Kowalska

W dniu 17 kwietnia 2023 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Magdalena Kowalskiej, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym oraz zewnętrznego odcinka tej instalacji w Pińczowie, przy ul. Średniej, na działkach nr ewid. 92 i 93

.................................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji

Zobacz również: