Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.24.2023 z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy Prawo Budowlane

2023-05-04 09:57:57 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym - P.Tomasz Badurak

W dniu 25 kwietnia 2023 roku wpłynęło zgłoszenie Pana Tomasza Baduraka, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, zlokalizowanym w Pińczowie, przy ul. bednarskiej, na działce nr ewid. 96 (obręb 13)

...................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji ( zaświadczenia z dnia  16 maja 2023 roku)

Zobacz również: