Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.25.2023 z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy Prawo Budowlane

2023-05-04 10:05:00 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Klasztornej w Pińczowie

W dniu 26 kwietnia 2023 roku wpłynęło zgłoszenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pińczowie, dotyczące zamiaru budowy  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Pińczowie, przy ul. Klasztornej 10, na działkach nr ewid. 166/3, 166/4, 166/5, 166/7, 166/8, 1669/9, 166/10, 166/11, 166/12

.........................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji ( zaświadczenie z dnia 16 maja 2023 roku)

Zobacz również: