Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.27.2023 z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy Prawo Budowlane

2023-05-08 08:49:26 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym - Henryka Musiał

W dniu 02 maja 2023 roku wpłynęło zgłoszenie Pani Henryki Musiał dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym , zlokalizowanym w miejscowości Złota, na działce nr ewid. 442/1

.....................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji ( zaświadczenie z dnia 16 maja 2023 roku).

Zobacz również: