Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.28.2023 z art.29 ust.3 pkt.3 lit.d ustawy Prawo Budowlane

2023-05-24 09:18:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Grodziskowej nr 67C

W dniu 22 maja 2023 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie PP. Marty i Zdzisława Rajkowskich, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie, przy ul.Grodziskowej nr 67C, na działkach nr ewid.41/4 i 45/2, obręb 0007.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji ( zaświadczenie z dnia 31.05.2023r.)

Zobacz również: