Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.29.2023 z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy Prawo Budowlane

2023-05-25 11:30:49 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV oświetlenia drogowego

W dniu23 maja 2023 roku wpłynęło do tutejszego urzędu zgłoszenie Gminy Złota, dotyczące zamiaru budowy odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Złota, na działce nr ewid. 517/1, 519 i 520/1

.............................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 09.06.2023)


Zobacz również: