Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.30.2023 z art.29 ust.3 pkt.3 lit.d ustawy Prawo Budowlane

2023-05-29 09:28:30 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Umianowicach

W dniu 25 maja 2023 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie P. Jarosława Polańskiego, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zasilanej ze zbiornika naziemnego gazu płynnego, w Umianowicach, przy ul.Widokowej, na działce nr ewid.516/2, obręb 0015.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 01.06.2023 r.)

Zobacz również: