Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.31.2023 z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy Prawo Budowlane

2023-05-31 13:58:36 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej Z. Królikowska

W dniu 29 maja 2023 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Zofii Królikowskie, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie, przy ul. Pałęki 6, na działce nr ewid. 244, położonej na obrębie 05.

....................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji ( zaświadczenie z dnia 12 czerwca 2023 r.).

Zobacz również: