Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.63.2023 budowa kanalizacji sanitarnej art.29 ust.1 pkt.2 lit.c - Gmina Michałów

2023-09-11 15:13:37 Wydział Budownictwa

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowie

W dniu 07 września 2023 roku wpłynęło zgłoszenie Gmin y Michałów, dotyczące zamiaru budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowie, na działkach nr ewid. 1155/1, 1162, 1163, 1164/2, 1164/1, 1165, 1166, 545, 544/1

...........................................................................

W wyniku złożonego w dniu  12.10.2023 roku uzupełnienia, po ponownej analizie dokumentacji projektowej, tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji ( zaświadczenie z dnia 18.10.2023r.)

Zobacz również: