Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.62.2023 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - P.Motyka

2023-09-19 12:22:47 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym.

W dniu 07 września 2023 roku wpłynęło zgłoszenie Rafała Motyki, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, w miejscowości Michałów na działce nr ewid.1083/1 i 1084/1

 

 

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji ( zaświadczenie z dnia 22.09.2023 roku).

Zobacz również: