Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.65.2023 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - P.Koprowska

2023-09-19 12:28:45 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym.

W dniu 15 września 2023 roku wpłynęło zgłoszenie Danuty Koprowskiej, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalno-usługowym w Pińczowie, obręb 0005, na działce nr ewid.275/2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po uzupełnieniu w dniu 10.10.2023 r., tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu (zaświadczenie z dnia 10.10.2023 r.)

Zobacz również: