Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.90.2023 z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d - P. M.Mikurda

2023-11-29 08:48:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 27 listopada 2023 roku wpłynęło zgłoszenie Pani Mirosławy Mikurdy, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym w Pińczowie, na obrębie 08, przy ul. Batalionów Chłopskich 95, na działce nr ewid. 114/2.

........................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji.

Zobacz również: