Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.89.2023 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - A. Maniara

2023-11-29 13:47:31 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

W dniu 27 listopada 2023 roku wpłynęło zgłoszenie Agnieszki Maniary, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m.Borczyn, jednostka ewidencyjna 260802_2, obręb ewid.0001, na działce numer 613.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 06.12.2023 roku).

Zobacz również: