Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.92.2023 z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. e - Polska Spółka gazownictwa Sp. z o.o.

2023-12-04 10:48:33 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Pasturka, Bogucice Pierwsze i Bogucice Drugie

W dniu 29.11. 2023 roku Polska Spółka Gazownictwa złożyła zgłoszenie dotyczące zamiaru budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Pasturka (obręb 0025), na działkach nr ewid. 177, 178,179,180,181,182,183,297,301,186,187,188,189,190,191,192,194,195,196,197,198,199,200,203,204,205,208,209,210,211,212,213,311,  w miejscowości Bogucice Drugie (obręb 0002), na działkach nr ewid. 346,347,348,351,352,353,354,355,466,213,1,213,2,214,543/2,359,544,216/1,217/1,367,368,369,465,371,384/2,373,374,375,376,377,378,294,395,396,397,398/1,398/2,299,300,301,33,304,305,306/8,307,306/2,306/6,306/7,231,310,311,312,313,314,315/1,446,447/1,447/2,448,344 oraz w miejscowości Bogucice Pierwsze (obręb 0003), na działkach nr ewid. 2/1,2/2,2/5,5,6/2,9,10,11,23/2,12/2,48,410/2,410/1,411,412,413/8,413/6,41385,413/1,413/2,413/3,415,635,321,417,418,419,420,422,423,424,346/1,346/2,349,372,374,373,375,376,377/1,377/2,378,379,381,382/1,382/2,664,384,385,473/2,474,476,477/1,477/2,478

..................................................................................................

Po analizie uzupełnionej dokumentacji, złożonej w dniu n08 .01.2024 roku , tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 22.01.2024 roku.)

Zobacz również: