Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.91.2023 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - J.Skrzypek

2023-12-05 13:06:48 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym.

W dniu 29 listopada 2023 roku wpłynęło zgłoszenie Justyny Skrzypek, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pińczowie przy ul. 1 Maja 8, jednostka ewidencyjna 260804_4, obręb ewid.0005, na działce numer 213/1.

Zobacz również: