Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.93.2023 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - Ł.Omyła

2023-12-05 13:11:53 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

W dniu 04 grudnia 2023 roku wpłynęło zgłoszenie Łukasza Omyły, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m.Sancygniów, jednostka ewidencyjna 260801_5, obręb ewid.0024, na działce numer 40.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 14.12.2023 roku).

Zobacz również: