Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.13.2024 z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d - P. P. Bernarda i Jerzy Bugaj

2024-03-27 09:48:27 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej gazu o poj. 2700l w m. Brzeście

W dniu 22 marca 2024 roku wpłynęło zgłoszenie P.P. Barnardy i Jerzego Bugaj, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji zbiornikowej gazu o pojemności 2700l na potrzeby budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w miejscowości Brzeście, na działkach nr ewid. 885 i 889.

......................................................................................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji ( zaświadczenie z dnia  03.04.2024 roku).

Zobacz również: