Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.16.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

2024-04-08 14:11:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W dniu 05 kwietnia 2024 roku wpłynęło zgłoszenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pińczowie przy ul.Floriańskiej 2, obręb ewid.0005, na działce numer 169/4.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na wniosek Inwestora w dniu 22 kwietnia 2024 roku umorzono postępowanie zgłoszeniowe w przedmiotowej sprawie.

Zobacz również: