Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.19.2024 z art.29 ust.1 pkt2 lit.b - Gmina Kije

2024-04-24 13:59:55 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samostrzałów, gm.Kije.

W dniu 23 kwietnia 2024 roku Gmina Kije złożyła w tutejszym Urzędzie zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej na obrębie ewidencyjnym 0013 Samostrzałów, działki nr 57 i 62/1; na obrębie ewidencyjnym 0014 Stawiany, działki nr 1074/5 i 799 oraz na obrębie 0020 Żydówek, działka nr 146.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzją z dnia 29 kwietnia 2024 roku Starosta Pińczowski wniósł sprzeciw do zgłoszonych robót budowlanych.

Zobacz również: