Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.20.2024 z art.29 ust.1 pkt2 lit.b - Gmina Kije

2024-04-25 10:19:34 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Czechów, Gartatowice gm.Kije.

W dniu 23 kwietnia 2024 roku Gmina Kije złożyła w tutejszym Urzędzie zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej na obrębie ewidencyjnym 0007 Janów, działki nr 316/1,. 236, 203/1, 172/1, 283, 233, 230, 227/3; na obrębie ewidencyjnym 0002 Czechów, działka nr 197 oraz na obrębie 0003 Gartatowice, działka nr 903.

................................................................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji ( zaświadczenie z dnia 10.05.2024r. ).

Zobacz również: