Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.21.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - J.Kwapisz

2024-05-07 14:48:17 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

W dniu 06 maja 2024 roku wpłynęło zgłoszenie Jerzego Kwapisza, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Łąkowej, obręb ewid.0011, na działce numer 24/28.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 21.05.2024 roku).

Zobacz również: