Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.23.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - A. Głód

2024-05-09 08:20:29 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym.

W dniu 07 maja 2024 roku wpłynęło zgłoszenie Andrzeja Głód, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym w Pińczowie przy ul.Batalionów Chłopskich, obręb ewid.0008, na działce numer 123/4.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 15.05.2024 roku).

Zobacz również: