Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.25.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - E. Gałęziowska

2024-05-14 08:19:09 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

W dniu 10 maja 2024 roku wpłynęło zgłoszenie Elżbiety Gałęziowskiej, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Skrzypiowie obręb ewid.0030, na działce numer 314/1.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 31.05.2024 roku).

Zobacz również: