Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.24.2024 z art.29 ust.1 pkt 2 lit.c - Gmina Kije

2024-05-14 14:28:41 Wydział Budownictwa

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiany, Samostrzałów, Żydówek

W dniu 10 maja 2024 roku Gmina Kije złożyła w tutejszym Urzędzie zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej na obrębie ewidencyjnym 0014 Stawiany, działki nr 31074/5, 799; na obrębie ewidencyjnym 0013 Samostrzałów, działki nr 57, 62/1 oraz na obrębie 0020 Żydówek, działka nr 146.

.........................................................

Tutejszy organ nie znalazł podstawo do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji (zaświadczenie z dnia 20.05.2024r. )

Zobacz również: