Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.22.2024 z art.29 ust.3 pkt3 lit.d ustawy Prawo Budowlane - J. Głód

2024-05-14 14:41:19 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym

W dniu 07 maja 2024 roku wpłynęło zgłoszenie Justyny Głód, dotyczące zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie, przy ul. Bednarskiej, obręb ewid.0013, na działce numer 34/2.

.......................................

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej inwestycji ( zaświadczenie z dnia 24 maja 2024 roku).

Zobacz również: