Zawiadomienie

2024-05-22 15:09:12 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się,Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie, zamieszczono, wniosek Gminy Złota w sprawie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Chroberz, gmina Złota, na działkach nr ewid. 1096/4, 1071/1, 1175/1, 1165, 1533

Zobacz również: