O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 30 marca 2004 roku

2004-04-01 09:38:17 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 30 marca 2004 roku Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 30 marca 2004 roku Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627) podaje się do publicznej wiadomości, że decyzja z dnia 30 marca 2004 roku o pozwoleniu na rozbudowę istniejącej stacji tankowania gazem o stałą stację paliw wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 44, położonej w Pińczowie przy ul.Legionistów - wydana dla Pana Józefa Kupczewskiego zam. w Pińczowie przy ul.3 Maja 16”A” została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zobacz również: