30.12.2011

2012-01-02 09:02:13 Informacje o środowisku

wW publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się że w ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Zwiążku Międzygminnego Nidzica z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Zielonej 12 w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej dla potrzeb wodociągu zbiorowego z ujęcia w miejscowości Dzierąznia gm. Działoszyce

Zobacz również: