17.01.2013

2013-02-07 09:54:31 Aktualności

W publicznym wykazie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Gminy Michałów w związku z wystapieniem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia w Zagajowie

Zobacz również: