19.02.2013

2013-02-19 09:45:02 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Gminy Kije w zwiazku ze złozonym wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na

pobór wody do napełnienia dwóch stawów zlokalizowanych na dz. 353/13 i 353/6 w miejscowości Kije, jednorazowo na kilka lat
w ilości Q 14d =  3024 m3,ze studni znajdującej się  na dz. nr 353/14   o zatwierdzonych zasobach
eksploatacyjnych wynoszących
       Qe = 9,4,0 m3 /h przy depresji s = 13,3 m

 

2. wykonania wylotu nr 1 na dz. nr 353/6  i odprowadzanie nadmiaru wód pochodzących ze stawu Nr 1 i Nr 2 do rowu w ilości:

           

            Qśr.h. = 1,9 m3 /h

            Qśr. dob. = 45,6 m3 /d

            Qrocz. = 16 644 m3 /rok

 

3. odprowadzanie raz na kilka lat wód pochodzących z opróżnienia stawów na okres ich  konserwacji każdorazowo w ilości:

          

            Qśr.h. = 10,8 m3 /h

            Qśr. dob. = 259,9  m3 /d

 

4. wykonanie wylotu nr 2 na dz. nr 349/4 odprowadzającego wodę
    z odwodnienia budynku Amfiteatru do rowu w ilości:

         

            Qśr. dob. = 33 m3 /d

            Qrocz. = 12045 m3 /rok

 

Zobacz również: