16.04.2013

2013-04-18 14:53:58 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 09.04.2013r. na wniosek Gomar Pińczów Sp. z o. o  S.K.A  z siedzibą w Pińczowie przy ul. Przemysłowej 6, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

 

Zobacz również: