23.04.2013

2013-04-24 13:00:22 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 19.04.2013r. na wniosek FPH „JONIAK” Krzysztof Joniak z siedzibą w Zubrzycy Górnej 227B, 34-484 Zubrzyca Górna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1. wykonanie urządzenia wodnego poprzez przebudowę 
i rozbudowę istniejacego jazu oraz budowę  Małej Elektrowni Wodnej w km 32 + 080 rzeki Nidzica w miejscowości Bronocice, gm. Działoszyce

 

2. piętrzenie wód rzeki Nidzicy do rzędnej 205,67 m n.p.m. oraz korzystanie do celów energetycznych z wód rzeki Nidzicy w ilości do 2,0 m3 /s.

 

 

Zarządzam rozprawę administracyjną na dzień 16 maja 2013r. o godz. 1100.

Miejsce spotkania: Przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach.

 

 

Zobacz również: