zawiadomienie

2013-05-17 13:07:07 Aktualności

zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pińczów o wydanie pozwolenia na budowę drogi leśnej wewnętrznej w Leśnictwie Góry na działkach nr ewid.711,712,713,714,715,716,718,719,720,721 na obrębie Węchadłów i nr 19 na obrębie Polichno

Zobacz również: