10.02.2015

2015-02-10 10:46:18 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 10.02.2015r. na wniosek Firmy P.W.PROENCO Sp. z o.o – pełnomocnika Wójta Gminy Michałów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Przekroczenie siecią kanalizacyjną pod dnem rzeki Mierzawy w km 2 + 250 w miejscowości Pawłowice.

Zobacz również: