30.12.2014

2015-02-10 10:48:09 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 30.12.2014r. na wniosek Wójta Gminy Kije, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Przekroczenie rurociągiem kablowym z kablem światłowodowym pod dnem Cieku od Wierzbicy (dz.195) w km 0+880 w miejscowości Rębów.

Zobacz również: