19.02.2015

2015-02-19 11:13:12 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 19.02.2015r. na wniosek P. Łukasza Marzec zam. Janów 30, 28-404 Kije, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0015 T (działka nr 1) w miejscowości Janów, urządzenia wodnego – przepustu o średnicy 60cm i długości 8,00 m, w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 146.

Zobacz również: