Z A W I A D O M I EN I E do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych

2015-03-11 14:42:14 Aktualności

Bogucice dn. 05.03.2015r. Łukasz Ćwiek (Nazwisko i imię geodety) Nr upr. zawod. 19546 Dotyczy współwłaścicieli, władających oraz użytkowników wieczystych działki nr 2050, 1569, 2049, 2053, 2051 położonej w miejscowości Chroberz; Z A W I A D O M I EN I E do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych Na podstawie Art.39, ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie w dniu 03.03.2015r identyfikator zgłoszenia GN.VIII.6642.1.190.2015 zawiadamiam do stawienia się na gruncie na działkach ewidencyjnych nr 2050, 1569, 2049, 2053, 2051 w godzinach od 8:00 do 8.45, w obrębie Chroberz, gmina Złota w dniu 30.03.2015r W interesie Państwa jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony. Zgodnie z art.32 ust.3 ww ustawy nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wznowienia/wyznaczenia punktów granic działek ewidencyjnych. Łukasz Ćwiek podpis geodety uprawnionego

Bogucice dn. 05.03.2015r Łukasz Ćwiek (Nazwisko i imię geodety) Nr upr. zawod. 19546 Dotyczy współwłaścicieli, władających oraz użytkowników wieczystych działki nr 2050, 1569, 2049, 2053, 2051 położonej w miejscowości Chroberz; Z A W I A D O M I EN I E do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych Na podstawie Art.39, ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie w dniu 03.03.2015r identyfikator zgłoszenia GN.VIII.6642.1.190.2015 zawiadamiam do stawienia się na gruncie na działkach ewidencyjnych nr 2050, 1569, 2049, 2053, 2051 w godzinach od 8:00 do 8.45, w obrębie Chroberz, gmina Złota w dniu 30.03.2015r W interesie Państwa jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony. Zgodnie z art.32 ust.3 ww ustawy nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wznowienia/wyznaczenia punktów granic działek ewidencyjnych. Łukasz Ćwiek podpis geodety uprawnionego

Zobacz również: