16.03.2016

2015-03-16 10:31:11 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 173, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza z kotłowni przy ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie.

Zobacz również: