23.01.2015

2015-03-16 10:33:57 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 23.01.2015r. na wniosek Skarbu Państwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej linię brzegową starorzecza rzeki Nidy na obszarze wsi Kopernia obr.13 oraz w mieście Pińczów obr.11 i obr.12

Zobacz również: