20.03.2015

2015-03-23 14:13:40 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 20.03.2015r. na wniosek P. Mariusza Czerw zam. 28-400 Pińczów, Leszcze 37, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0070T (działka nr 83/1) w miejscowości Leszcze, urządzenia wodnego – przepustu o średnicy 60cm i długości 9m, w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr 55/2

Zobacz również: