Zawiadomienie

2015-04-14 10:26:15 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 o pozwolenie na budowę stacji paliw w Dziekanowicach, na działkach nr ewid. 96 i 97.

Zobacz również: