Zawiadomienie

2015-04-16 13:35:36 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Pani Moniki Walczak zam.Przybenice 48 o pozwolenie na budowę stacji demontażu pojazdów oraz punktu skupu złomu w Dziekanowicach na działce nr 82.

Zobacz również: