19.05.2015

2015-05-19 11:51:44 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Spółki Wodociągi Pińczowskie w związku z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Pińczowie do rzeki Nidy w km 65 + 150, odprowadzalnikiem - rowem otwartym o długości 424 m i szerokości 0,5 m.

Zobacz również: