Zawiadomienie o wydanej decyzji

2015-06-10 15:01:23 Zawiadomienia

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczona została decyzja o pozwoleniu na budowę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu złomu w Dziekanowicach, na działce nr ewid.82 - wydana na rzecz Pani Moniki Walczak zam.Przybenice 48.

Zobacz również: