Zawiadomienie

2016-07-25 09:36:29 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie zamieszczono wniosek Doliny Nidy Spółki z o.o., Leszcze 15, o pozwolenie na budowę linii technologicznej instalacji ekspandacji perlitu w ramach przebudowy i rozbudowy istniejących budynków produkcyjno-magazynowych na obrębie Leszcze, na działkach nr ewid.475/61, 475/14 i 475/49.

Zobacz również: