Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w miejscowości Działoszyce

2016-08-12 15:08:43 Zawiadomienia

Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w miejscowości Działoszyce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 679 o powierzchni 0,0272ha Odmowa uznania za mienie gromadzie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 696, 708

GN.VIII.6821.77.2015.2016

Zobacz również: