Decyzja o uznaniu za mienie gminne nieruchomości położonej w miejscowości Pińczów obr.02, obr.05, obr.13

2016-08-25 09:22:00 Zawiadomienia

Decyzja o uznaniu za mienie gminne nieruchomości położonych w miejscowości Pińczów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: obr. 02 działka nr 58/12 o pow. 0.1550 ha i 75 o pow. 0.3626 ha obr. 05 działka nr 112 o pow. 0.0910 ha, 144/4 o pow. 0.0035 ha i 144/5 o pow. 0.0654 ha obr. 13 działka nr 3/3 o pow. 0.0315

GN.VIII.6827.18.2016

Zobacz również: