Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.5.2018

2018-12-20 10:53:06 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Skrzypiowie

W dniu 14grudnia 2018 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Pińczów dotyczące budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Skrzypiowie, na działkach nr ewid. 112, 77, 231, 230/2, 230/1 i 229/2

W związku z wnioskiem Inwestora z dnia 28 grudnia 2018 roku, zgłoszenie wycofano pismem z dnia 03.01.2019 

Zobacz również: